Blog

  e-İrsaliye Nedir ?   e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen elektronik bir belgedir. Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapan firmalar dijital ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırırlar.   509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği...

İşletmeniz için tüm e-dönüşüm ve dijital çözümler hakkında bilgi almak için