Author: Durak

e-İrsaliye 2022 Geçiş Şartları   e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükelleflerin kapsamı genişletildi. Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin (basit usul hariç), e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına zorunlu...

  e-İrsaliye Nedir ?   e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen elektronik bir belgedir. Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapan firmalar dijital ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırırlar.   509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. E-İrsaliye uygulaması, kağıt ortamda...

e-Dönüşümde Yeni Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayınlandı. CİRO 5 MİLYON LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ! Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre, e-fatura , e-arşiv ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Resmi Gazete'nin 19 Ekim tarihli sayısında yer alan elektronik defter genel tebliğine göre, Gelir İdaresi...

e-FATURADA CİRO 5 MİLYON LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ!   Resmi Gazete'nin 19 Ekim tarihli sayısında yer alan elektronik defter genel tebliğine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan vergi usul kanunu...

İşletmeniz için tüm e-dönüşüm ve dijital çözümler hakkında bilgi almak için